ข่าวทั้งหมด

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

GEN-Z To Be CEO

ที่สุดของโอกาส! พร้อมก้าวสู่การเป็น CEO  กับโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566  ⭐️ Top 500 รั

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

SoTL8 : สจล. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา Soft Skills Mapping ที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

SoTL8 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 8           สถาบันเทคโนโลยีพระเจ้าเกล้าเจ้าคุณทหารลาด

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

GEN-Z To Be CEO

ที่สุดของโอกาส! พร้อมก้าวสู่การเป็น CEO  กับโครงกา