ข่าวทั้งหมด

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

การสอบวัดผลการศึกษาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การสอบวัดผลการศึกษาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 2566

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปฎิบัติงานที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัคร วันนี้ – 14