ข่าวทั้งหมด

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

genedday2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม GenEd Day 2023           นอกจากกิจกรรมสุดพิเศษที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

ประกาศรายชื่อ อาคารสอบ และเวลาสอบ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษEnglish Placement Test 1/2566รายชื่อ อาคาร ห้องสอบ และเวลาสอบ 1. ราย

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

การพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566″S Series เพื่อสร้างพลังพลเมือง”

การพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  สถาบันพระปกเกล้า ประจำปี 2566S Series เพื่อสร้าง

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

การสอบวัดผลการศึกษาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การสอบวัดผลการศึกษาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

genedday2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม GenEd Day 2023