ประกาศรายชื่อผู้สอบ CEFR English B2 Booster 2

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

ประกาศรายชื่อ - ห้องสอบ - รอบสอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โครงการ CEFR English B2 Booster 2

รายชื่อผู้สอบ วันที่ 1-2 เมษายน 2566

สิ่งที่ต้องนำมาและแสดงต่อผู้คุมสอบในวันสอบ

** บัตรประชาชน /ใบขับขี่/พาสปอร์ต  (ฉบับจริง)

** หูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 3.5 mm

** ปากกา

ลงทะเบียนเข้าสอบ : นักศึกษาลงทะเบียนก่อนเข้าสอบ ตามเวลาที่กำหนด (ทั้ง 2 วัน)

** ให้นักศึกษามาลงทะเบียนเข้าสอบก่อนสอบในรอบของตนเอง

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

การแต่งกาย

ใส่ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพ
งด กางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะ

สถานที่สอบ

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตฯ (หอสมุดกลาง สจล.)

ชั้น 2 ห้อง Internet 1 , Internet 2 และ Internet 3

วิธีการสอบ

คู่มือแนะนำการสอบ

วิดีโอแนะนำการสอบ

ประกาศผลสอบ

วันที่ 19-20 เมษายน 2566

ทาง e-mail สถาบันฯ ของนักศึกษา @kmitl