ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์

เพื่อเข้าฝึกงานกับสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

วันสัมภาษณ์     21 เม.ย. 2566
เวลา             13.30 -16.30 น.

** ให้ผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ มารอที่หน้าห้อง ณ ตึกอธิการบดี ชั้น 10 สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL