genedday2023

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม GenEd Day 2023

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

          นอกจากกิจกรรมสุดพิเศษที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปได้เตรียมมาเพื่อตอบสนองความต้องการของนักศึกษาแล้ว นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม GenEd Day 2023 ทุกคนยังมีสิทธิลุ้นรับของรางวัล “สุด Exclusive” จากสำนักวิชาศึกษาทั่วไป สจล. อาทิเช่น

 

  • ลุ้นรับรางวัลจากการตามล่าแสตมป์จากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงาน
  • ลุ้นรับรางวัลจากการมีส่วนร่วมบนเวที
  • ลุ้นรับรางวัลจากการ Like & Share Live VDO บน Facebook “GenEd KMITL”

 

messageImage_16929509605823

กิจกรรม เสวนาและบรรยาย บนเวที A และเวที B

เวที A

เวที B

บูธหน่วยงาน และบูธรายวิชา ภายในงาน

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

บุธหน่วยงานที่จะเปิดภายในงาน GenEd Day

  • Build KMITL : สำนักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม
  • KLIX : KMITL Learning Intelligence X
  • KLLC : KMITL Lifelong Learning Center (สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง)
  • 42 Bangkok KMITL
  • OIA : Office of International Affairs
  • วิชา CHARM SCHOOL
  • วิชา DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT

แผนผังงาน Gened Day