ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม “CEFR English B2 Booster 2“ (หลักสูตรเร่งรัด2)

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL
CEFR English B2 Booster 2

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ CEFR B2 Booster 2

รายชื่ออบรมทั้ง 2 รุ่น [รุ่น 1 อบรมวันที่ 18-19 มีนาคม 2566 และ รุ่น 2 อบรมวันที่ 25-26 มีนาคม 2566]

รายละเอียด/ข้อควรปฏิบัติการเข้ารับการอบรม

1. ลิงค์อบรม  Zoom จะจัดส่งให้ทาง e-mail สถาบันฯ (ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2566)

2. ในการอบรมนักศึกษาต้องตั้งชื่อโปรไฟล์ เป็น รหัสนักศึกษา_ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) เช่น 61010001_ใจดี บุญหนัก

3. ประกาศรายชื่อสอบ ห้องสอบ วัน เวลาสอบ วันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ www.gened.kmitl.ac.th

กำหนดการอบรม ทั้ง 2 รุ่น

CEFR English B2 Booster 2