รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 2566

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ปฎิบัติงานที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

 

รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัคร วันนี้ – 14 เม.ย. 2566

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ 18 เม.ย. 2566

วันสัมภาษณ์ 21 เม.ย. 2566

ประกาศผล 25 เม.ย. 2566

ฝึกงาน 22 พ.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66 (6 สัปดาห์)

ค่าตอบแทน 200.- บาทต่อวัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่วิชาการ (Trainee) 2 ตำแหน่ง

ภาระงาน

– จัดทำเอกสาร MS Word

– จัดทำไฟล์ MS Excel

– ประสานงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

– นักศึกษา สจล. ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 สาขาใดก็ได้

– สามารถใช้งาน MS Office (Word และ Excel) ได้อย่างคล่องแคล่ว

2. Graphic Designer (Trainee) 1 ตำแหน่ง

ภาระงาน

– ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์

– ทำ Content Marketing

 

คุณสมบัติ

– นักศึกษา สจล. ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 สาขานิเทศศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– สามารถใช้ Illustrator และ Photoshop ได้

– มีความคิดสร้างสรรค์

3. Production Manager/Videographer (Trainee) 2 ตำแหน่ง

ภาระงาน

– ถ่ายทำและตัดต่อวีดีโอประชาสัมพันธ์

– เป็นพิธีกรในวีดีโอ

คุณสมบัติ

– นักศึกษา สจล. ชั้นปีที่ 2 หรือ 3 สาขานิเทศศาสตร์ สาขาที่เกี่ยวข้อง หรือนักศึกษาที่มีความสนใจในงานถ่ายทำวีดีโอ

– สามารถใช้ Premier Pro ได้

– มีความสามรถในการสื่อสาร และกล้าแสดงออก

-สามารถออกกองถ่ายทำได้(นอกสถานที่)