ข่าวทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม “CEFR English B2 Booster“ (หลักสูตรเร่งรัด) รอบที่ 2: เสาร์ที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม “CEFR English B2 Booster“ (หลักสูตรเร่งรัด) รอบที่ 2 >> รายช

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม “CEFR English B2 Booster“ (หลักสูตรเร่งรัด) รอบที่ 1: เสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 เมษายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม “CEFR English B2 Booster“(หลักสูตรเร่งรัด) รอบ 1 >> รายชื่อ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ อาคารสอบ และเวลาสอบ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ-ห้องสอบ-ผลการยื่นคะแนน           ตาม

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

ประกาศรายชื่อ รอบเวลาเรียน และสถานที่เรียน โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE) สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อ ห้อง และเวลาเรียน โครงการ PRE-FE เตร