สมัครเข้าร่วม เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE)

เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (PRE-FE) สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ
1. ได้รับความรู้และเตรียมความพร้อมรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ฟรี )
2. ได้ทำกิจกรรมร่วมกับรุ่นพี่และเพื่อนๆ

กำหนดการเรียน: วันที่ 18-22 ก.ค 2565

สถานที่: เรียนแบบ on-site ภายในสถาบัน (อาคารเรียนจะแจ้งภายหลัง)

คุณสมบัติผู้สมัคร: สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 เท่านั้น

ประกาศรายชื่อ รอบเวลาเรียน และสถานที่เรียน: วันที่  8 ก.ค. 2565
ประกาศผ่านช่องทาง Facebook : https://www.facebook.com/gened.kmitl.th
หน้าเว็บ http://gened.kmitl.ac.th/2022/06/01/pre-fe/

สมัครลงทะเบียนเรียน ฟรี ได้ตั้งแต่บัดนี้ – 27มิถุนายน 2565 (หรือจนกว่าจะเต็ม)

ประกาศรายชื่อ ห้อง และเวลา Coming Soon..