ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม “CEFR English B2 Booster“ (หลักสูตรเร่งรัด) รอบที่ 2: เสาร์ที่ 30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2565 เวลา 09:00-16:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม “CEFR English B2 Booster“ (หลักสูตรเร่งรัด) รอบที่ 2

รายละเอียด/ข้อควรปฏิบัติการเข้ารับการอบรมและการสอบ

 1. อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมจะได้รับแจ้งลิงค์อบรม ทาง email address ของนักศึกษา สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 2 ท่านที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม (ขอความร่วมมือไม่ส่งลิงค์ให้กับผู้ที่ไม่ได้มีชื่อในประกาศ)
 2. ในการอบรม ขอให้นักศึกษา ต้องตั้งชื่อโปรไฟล์ เป็น ห้องสอบ_รหัสนักศึกษา_ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย) เช่น R1_60010001_ใจดี บุญหนัก
 3. ในการสอบ Placement Test นักศึกษาจะต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการสอบ ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 4. นักศึกษาต้องศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการเข้าสอบ Placement Test ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

วิดีโอแนะนำการสอบ:  > คลิก <

คู่มือสอบ: > คลิก <

หมายเหตุการณ์สอบ**

1. นักศึกษาต้องสอบตามลิงค์ที่กรรมการคุมสอบแจ้งเท่านั้น จะไม่รับพิจารณาผลสอบหากเข้าสอบผิดลิงค์

2. การสอบมีเพียงรอบเดียวเท่านั้น มีปัญหาทางเทคนิคใดๆ ส่งผลให้ทำข้อสอบไม่ทันจะไม่มีการสอบซ่อม

3. เมื่อสอบเสร็จระบบโปรแกรม English Discoveries จะแสดงผลสอบสามารเทียบระดับ CEFR และผล Exit Exam ดังต่อไปนี้

กำหนดการอบรม

วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565

 • 08.30 น. เปิดห้องอบรม
 • 09.00-12.00 น. ติวเข้มภาษาอังกฤษ DAY 1 Part 1
 • 12.00-13.00 น. พักกลางวัน
 • 13.00-16.00 น. ติวเข้มภาษาอังกฤษ DAY 1 Part 2

 

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565

 • 08.30 น. เปิดห้องอบรม
 • 09.00-12.00 น. ติวเข้มภาษาอังกฤษ DAY 2 Part 1
 • 12.00-13.00 น. พักกลางวัน
 • 13.00-14.30 น. ติวเข้มภาษาอังกฤษ DAY 2 Part 2
 • 14.30-15.00 น. นักศึกษาแยกเข้าห้องสอบย่อย (Breakout Room)
 • 15.00-16.00 น. นักศึกษาทำข้อสอบ Placement Test

ประกาศผลสอบ : วันที่ 9 พ.ค. 2565

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลสิทธิการสอบ TOEIC :   วันที่ 24 พ.ค. 2565