ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าอบรม “CEFR English B2 Booster“ (หลักสูตรเร่งรัด) รอบที่ 1: เสาร์-อาทิตย์ ที่ 23-24 เมษายน 2565 เวลา 09:00-16:00 น.

ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรม “CEFR English B2 Booster“(หลักสูตรเร่งรัด) รอบ 1

รายละเอียด/ข้อควรปฏิบัติการเข้ารับการอบรม

 1. อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom โดยผู้มีรายชื่อเข้ารับการอบรมจะได้รับแจ้งลิงค์อบรม ทาง email address ของนักศึกษา สำหรับผู้เข้าร่วมอบรม 1 ท่านที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น เนื่องจากจำกัดจำนวนผู้เข้าอบรม (ขอความร่วมมือไม่ส่งลิงค์ให้กับผู้ที่ไม่ได้มีชื่อในประกาศ)
 2. ในการอบรม ขอให้นักศึกษาตั้งชื่อโปรไฟล์ เป็น รหัสนักศึกษา_ชื่อ นามสกุล (ภาษาไทย)
 3. ในการสอบ Placement Test นักศึกษาจะต้องเปิดกล้องตลอดระยะเวลาการสอบ ขอให้นักศึกษาแต่งกายด้วยชุดสุภาพ
 4. นักศึกษาต้องศึกษาและทำความเข้าใจวิธีการเข้าสอบ Placement Test ล่วงหน้า เพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

รายละเอียดวิธีการเข้าสอบ> คลิก < 

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2565

 • 08.30 น. เปิดห้องอบรม
 • 09.00-12.00 น. ติวเข้มภาษาอังกฤษ DAY 1 Part 1
 • 12.00-13.00 น. พักกลางวัน
 • 13.00-16.00 น. ติวเข้มภาษาอังกฤษ DAY 1 Part 2

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565

 • 08.30 น. เปิดห้องอบรม
 • 09.00-12.00 น. ติวเข้มภาษาอังกฤษ DAY 2 Part 1
 • 12.00-13.00 น. พักกลางวัน
 • 13.00-14.30 น. ติวเข้มภาษาอังกฤษ DAY 2 Part 2
 • 14.30-15.00 น. นักศึกษาแยกเข้าห้องสอบย่อย (Breakout Room) ตามที่ประกาศ กรรมการคุมสอบเช็คชื่อ และชี้แจงการสอบ
 • 15.00-16.00 น. นักศึกษาทำข้อสอบ Placement Test

*** ประกาศผลผู้ได้รับรางวัล สอบ Toeic ฟรี 20 รางวัล ในวันที่ 24 พ.ค. 2565 ที่ gened.kmitl.ac.th