พระจอมเกล้ากับวิชาหลักทั้ง 5

พระจอมเกล้ากับวิชาหลักทั้ง 5

พาทัวร์คลาสเรียนหลักประจำพระจอมเกล้ากับ 5 วิชาสำคัญที่เพื่อน ๆ ทุกคนต้องรู้จัก

Charm School โรงเรียนสร้างเสน่ห์

          แค่ชื่อวิชาก็บ่งบอกถึงความสนุกสนานและ “เสน่ห์” แบบลูกพระจอมฯ สงสัยกันใช่มั้ยคะว่าเสน่ห์แบบลูกพระจอมเป็นอย่างไร วิชานี้เป็นวิชาที่สอนการสร้างเสน่ห์เพื่อพัฒนาตัวเองให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตและการทำงานมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการวางตัว การสื่อสาร การสร้างมนุษย์สัมพันธ์ การปรับบุคลิกภาพที่ดีและที่สำคัญการมีจิตอาสาต่อเพื่อนมนุษย์ทุกคน แอบกระซิบเลยว่าเป็นวิชาที่ไม่เครียดแถมยังได้ทักษะการใช้ชีวิตอีกด้วยนะ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

Sports and recreational activities กีฬาและสันทนาการ

        มาออกกำลัง เต้น ร้อง เล่น แข่งขันกันบ้างค่ะ กับวิชาที่จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาผ่านกิจกรรมที่มีความชอบเหมือนกัน คุยภาษาเดียวกัน ความสนใจคล้ายกันผ่านชมรม ชุมนุม กีฬาและสันทนาการ วิชานี้จะทำให้เราเจอเพื่อนใหม่ต่างคณะ ต่างสาขาอีกด้วยนะ เป็นวิชาที่ทำให้เราพัฒนาภาวะผู้นำ การออกกำลังกายที่ถูกวิธี อีกทั้งยังได้ฝึกทักษะกีฬา ไม่แน่การเรียนวิชานี้อาจทำให้เพื่อน ๆ ได้เป็นตัวแทนนักกีฬาสถาบันได้เลยล่ะ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

Digital Intelligence quotient ความฉลาดทางดิจิตัล

          วิชาที่เหมาะกับยุคนี้ที่สุด มาแรงทุกคลาส เพิ่มห้องทุกเทอมกับวิชาดิจิตัล พูดได้เลยว่าทุกอย่างในปัจจุบันสื่อออนไลน์แทบจะเป็นตัวกลางทางสังคม การเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการใช้สื่อสารและการเข้าสังคมในโลกออนไลน์สำคัญมาก เราจะมาเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ การมีวิจารณญาณที่ดี การรักษาข้อมูลส่วนตัว การรับมือกับโลกไซเบอร์และใช้เทคโนโลยีอย่างมีจริยธรรมเพื่อให้เท่าทันกับเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างชาญฉลาด

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

Foundation English 1 & 2 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2

          อย่างสีเหลืองคือเยลโล่ เฮลโล่ โอเค โก ๆ คลาสของคนสปีคอิงลิชแบบคูล ๆ เริ่มตั้งแต่พื้นฐานของภาษาอังกฤษ ฝึกการใช้ทักษะทั้ง 4 ของภาษาอังกฤษ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการอ่านเขียน เพื่อใช้ได้อย่างถูกต้องในชีวิตประจำวัน อาจารย์ผู้สอนทั้งคนไทยและต่างชาติสอนสนุก ใจดี รับรองว่าไม่มีเขิน ไม่มีอายแถมกล้าพูด กล้าถามยิ่งขึ้นอีกด้วย

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง