รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 2567

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

ปฎิบัติงานที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดการรับสมัคร

รับสมัคร 23 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2567

ติดต่อแจ้งผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ 7 มีนาคม 2567

วันสัมภาษณ์ 13-14 มีนาคม 2567

ติดต่อแจ้งผล 15 มีนาคม 2567

ฝึกงาน 7 พ.ค. 67 – 28 มิ.ย. 67 (8 สัปดาห์)

ค่าตอบแทน 200.- บาทต่อวัน

ตำแหน่งที่รับสมัคร

1. พิธีกร (Trainee) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

– มีความสามารถในการพูดหน้ากล้อง

– กล้าแสดงออก

– มีความเข้าใจในมุมกล้องและงานโปรดักชั่น

– สามารถช่วยในการตัดต่อเบื้องต้นได้

– สามารถคิดคอนเทนต์ได้

2. ผู้ช่วยช่างภาพ (Trainee) 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

– ถ่ายวีดีโอได้ดี เข้าใจ shot และการจัดองค์ประกอบภาพ

– ใช้งานและเข้าใจการทำงานของอุปกรณ์กล้องได้

– สามารถช่วยจัดการการออกกองพื้นฐานได้

– สามารถตัดต่อพื้นฐานได้

– สามารถคิดคอนเทนต์ได้

3. ออกแบบและเขียนบทความ (Trainee) 2 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

– Content Writer เขียนบทความ ถูกต้อง น่าอ่าน

– คิดค้นเนื้อหา content ที่สร้างสรรค์ มีความเหมาะสม มีเอกลักษณ์ที่สื่อสารออกไปอย่างชัดเจน

– ออกแบบภาพ สำหรับเนื้อหา content และบทความ

– สามารถใช้งานโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบได้ เช่น Canva ,Photoshop ,Illustration ,InDesign