ข่าวทั้งหมด

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา GenEd เข้าร่วมอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อพัฒนา Soft skills ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  เข้าร่วมอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

การสอบวัดผลการศึกษาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

การสอบวัดผลการศึกษาและข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน 2566

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน ปฎิบัติงานที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป รายละเอียดการรับสมัคร รับสมัคร วันนี้ – 14

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

GEN-Z To Be CEO

ที่สุดของโอกาส! พร้อมก้าวสู่การเป็น CEO  กับโครงการ From Gen Z to be CEO ประจำปี 2566  ⭐️ Top 500 รั

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

GEN-Z To Be CEO

ที่สุดของโอกาส! พร้อมก้าวสู่การเป็น CEO  กับโครงกา