ประกาศรายชื่อ อาคารสอบ และเวลาสอบ การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ประกาศการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
English Placement Test 1/2566
รายชื่อ อาคาร ห้องสอบ และเวลาสอบ

1. รายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์การสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (English Placement Test)
จัดสอบที่สถาบันฯ (กรุงเทพฯ)

* วิทยาเขตชุมพรฯ การจัดสอบเป็นไปตามประกาศของวิทยาเขตชุมพร ฯ

2. สิ่งที่ต้องนำมาและแสดงต่อผู้คุมสอบในวันสอบ

2.1 บัตรนักศึกษา /บัตรประชาชน /ใบขับขี่/พาสปอร์ต (ฉบับจริง) แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

2.2 หูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 3.5 mm **ไม่แนะนำหูฟังชนิดอื่น

2.3 ปากกา สำหรับลงชื่อเข้าสอบ

3. การลงทะเบียนเข้าสอบและระยะเวลาสอบ :
นักศึกษาต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

4. วิธีและขั้นตอนการเข้าสอบ

เตรียมตัวก่อนสอบ
1. มาถึงสถานที่สอบ ในช่วงเวลาลงทะเบียนเข้าสอบ
2. ลงชื่อเข้าสอบ และรับ Username / Password ในการเข้าสอบ

เข้าห้องสอบ นั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดอยู่ ตรงไหนก็ได้
3. อ่านข้อปฏิบัติการสอบบนโต๊ะ
4. เช็คเสียงหูฟัง
5 เริ่มสอบ เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต
6. สอบเสร็จ Submit แล้ว Sign Out ออกจากระบบ
7. ออกจากห้องสอบได้เลย

คู่มือแนะนำการสอบ

วิดีโอแนะนำการสอบ

5. การแต่งกาย

แต่งกายชุดนักศึกษา หรือ แต่งชุดสุภาพ
งด กางเกงขาสั้น กางเกงยีนขาด เสื้อแขนกุด และรองเท้าแตะ

**หมายเหตุ ไม่มีการสอบย้อนหลังทุกกรณี