รู้ไว้ ใช่ว่า… ข้อควรรู้เกี่ยวกับ GenEd

รู้ไว้ ใช่ว่า... ข้อควรรู้เกี่ยวกับ GenEd

          ทำความรู้จักกับ GenEd หรือ General Education กันก่อน วิชานี้เป็นวิชาศึกษาทั่วไป เกิดขึ้นเพื่อให้นักศึกษามีความรู้รอบตัว เสริมสร้างความรู้ในหลากหลายด้าน เพื่อนำไปใช้และต่อยอดในชีวิตประจำวัน ทางสำนักศึกษาทั่วไปของเรามีกำหนดบังคับเรียน 5 วิชาหลัก และวิชาเสรีอื่น ๆ ที่นักศึกษาสามารถเลือกเข้าเรียนได้ตามความสนใจ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

เรามาแนะแนวกันคร่าว ๆ ถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนลงเรียน GenEd พระจอมเกล้า ฯ กันค่ะ

ข้อ 1. เราต้องลงเรียน GenEd กี่หน่วยกิต ?

นักศึกษาพระจอมเกล้าฯ ต้องลงเรียนให้ครบทั้งหมด 30 หน่วยกิตด้วยกัน ซึ่งมีวิชาหลักบังคับ 5 วิชา และวิชาเลือกอื่น ๆ รวมทั้งหมด 260 วิชาให้เลือกเลยทีเดียว

ข้อ 2. ใน 30 หน่วยกิตมีอะไรบ้าง ?

ใน 30 หน่วยกิตจะประกอบไปด้วยวิชาบังคับ 12 หน่วยกิต ได้แก่ วิชาโรงเรียนสร้างเสน่ห์ วิชากีฬาและสันทนาการ วิชาความฉลาดทางดิจิตัล วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 และ 2

ส่วนวิชาเลือก 18 หน่วยกิต ลงเรียนได้อิสระตามความสนใจของนักศึกษา ตัวอย่างวิชายอดฮิต ได้แก่ วิชาคอกาแฟ วิชาค้นหาตัวตน วิชาอีสปอร์ต วิชาศุลยกรรมชีวิต วิชานักรีวิว เป็นต้น

ข้อ 3. ทุกวิชาที่เราคิดค้นขึ้นนั้นจะมุ่งพัฒนาเน้นด้าน Soft Skills ให้กับนักศึกษาอย่างคุ้มค่าและตรงจุด ตอบโจทย์ผู้สนใจและอยากพัฒนาในสิ่งที่ตนเองชอบอย่างแท้จริง

ข้อ 4. วิชาหลักทั้งหมด 5 วิชา เราจะตัดเกรดแบบ ผ่าน (S) และไม่ผ่าน (U)