ชี้ทางการงานเป๊ะ การเงินปังกับหลัก ESBI

ชี้ทางการงานเป๊ะ การเงินปังกับหลัก ESBI

วันนี้สำนักวิชาศึกษาทั่วไปจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ “ ESBI ” เงินสี่ด้าน งานสี่ประเภท ซึ่งรายวิชาที่ศึกษาทั่วไปเปิด โดยมีการสอดแทรก ESBI เข้ามาในรายวิชาด้วย

          ถ้าหากเพื่อน ๆ ได้อ่านหนังสือซีรียส์ เรื่อง พ่อรวยสอนลูก กันมาก่อน คงคุ้นหูคุ้นตาหรือสะดุดตากับอักษรภาษาอังกฤษ “ ESBI ” หรือถ้าไม่เคยเราจะใบ้ให้ง่าย ๆ ว่าสัญลักษณ์นี้ ถ้าเราได้เข้าใจมันแล้วจะทำให้ชีวิตอนาคต ชีวิตการทำงาน ชีวิตรายได้ของคุณเปลี่ยนไป  โดยเขาได้จำแนกออกเป็นสายอาชีพหลัก ๆ 4 อาชีพด้วยกัน เริ่มกันที่

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

E - Employee หรือลูกจ้าง

          กลุ่มอาชีพที่รับเงินเดือนจากกิจการ องค์กรหรือบริษัทที่ตนไม่ได้เป็นเจ้าของ ซึ่งเราเห็นได้เลยว่าคนส่วนใหญ่บนโลกนี้ทำงานในกลุ่มประเภทนี้ ในการเป็นลูกจ้างต้องแสดงความรู้ ความสามารถ แรงงาน เพื่อขายให้กับนายจ้างและสร้างความมั่งคั่งให้แก่บริษัทผู้จ้าง มีข้อจำกัดทางเวลาและรายได้ มาถึงตรงนี้เพื่อน ๆ อย่าพึ่งมองแง่ลบกับกลุ่มอาชีพลูกจ้างนะคะ เราสามารถที่จะเพิ่มเวลา เพิ่มรายได้ให้กับตัวเองได้ เพียงแค่เราต้องมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้นเพื่อแลกกับตำแหน่ง หน้าที่ หรือองค์กรที่ดีกว่า ซึ่งทำให้เราเห็นว่าบุคคลที่ทำในกลุ่มอาชีพนี้มีความรับผิดชอบที่ดี ความเพียรพยายาม ท้าทายและพิสูจน์ตัวเองอยู่ตลอดเวลา

.

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

S – Self-employed หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ

          กลุ่มอาชีพอิสระ หากเพื่อน ๆ เป็นคนที่มีความชอบเฉพาะด้าน กล้าคิด กล้าทำ หรือทำอาชีพอิสระเพื่อเป็นรายได้เสริม การเป็น Self-employed เหมาะสมมากกับคุณ แต่มีข้อจำกัดอยู่บ้างคือต้องเป็นคนอดทน อดกลั้นที่จะยอมใช้เวลา ใช้แรงงาน เพื่อสร้างผลตอบแทนให้กับตัวเอง อีกข้อสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือทุน การมีทุนที่เอื้อต่อธุรกิจที่เราสร้างสรรค์ออกมาก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้เร็วกว่านั้นเอง ดูเติบโตได้ยากใช่มั้ยคะ แต่ความสามารถ ความขยัน ทำมากได้มาก ทำน้อยได้น้อยจะตอบแทนเราได้ดีเลยค่ะ

.

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

B – Business owner หรือเจ้าของธุรกิจ

       กลุ่มอาชีพเจ้าของธุรกิจ เจ้าของลิขสิทธิ์ เป็นกลุ่มที่รับรายได้มาจากการเป็นเจ้าของธุรกิจตนเอง โดยอาจหาทีมที่เก่งมาทำแทน เพื่อสร้างผลประโยชน์ให้ตนเอง ซึ่งเราเข้าไปทำหรือไม่ทำก็สามารถมีรายได้เข้ามาต่อเนื่อง เหมาะกับเพื่อน ๆ ที่อยากมีอิสรภาพในการใช้เวลาให้กับตัวเอง ในส่วน Business owner การมีความรู้ทางด้านการเงินถือเป็นสิ่งที่ควร เพื่อมองลู่ทางการตลาด ความเสี่ยง ความเป็นไปได้ได้ดีกว่าความรู้ด้านอื่น ๆ ข้อจำกัดของกลุ่มอาชีพนี้อาจต้องมีทุนที่ดีและความรับผิดชอบสูง มีความเป็นผู้นำและพาธุรกิจสู่ความสำเร็จ

.

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง

I – Investor หรือนักลงทุน

          กลุ่มอาชีพนักลงทุน อาชีพบุคคลที่ให้เงินทำงานแทนตนเอง เช่น ลงทุนในหุ้น พันธบัตรหรือกิจการ เพื่อให้เงินงอกเงยออกมา หรือที่เราเรียกกันว่าดอกเบี้ย เงินปัญผล ฯลฯ แต่ต้องบอกก่อนว่าอาชีพประเภทนี้อาจพบเจอกับความล้มเหลวหลายครั้ง แต่ทำให้เป็นประสบการณ์และฝึกฝนให้เพื่อน ๆ เชี่ยวชาญทางด้านการลงทุน เพราะเมื่อมีความรู้มาก เงินมาก ความเสี่ยงน้อยนั้นเองค่ะ

          จากบทความข้างตนทำให้เราเห็นภาพรวม ข้อดี ข้อเสียของเงินแต่ละด้าน อาชีพแต่ละประเภท หากเรามีเป้าหมายการทำงานและทำเงินที่ชัดเจนในอนาคต การเข้าใจรายละเอียดงานในแต่ละประเภทอาชีพก็เป็นสิ่งสำคัญ เช่นเดียวกับที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปเล็งเห็นประโยชน์ในข้อนี้ ได้สร้าง Career Readiness Modules เพื่อจัดกลุ่มรายชาแนะนำสำหรับแต่ละกลุ่มอาชีพเพื่อปูทางให้แก่นักศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถที่ช่วยให้สวมเสื้อเกราะติดตัวในโลกของการทำงาน เติบโตและรับมือกับเส้นทางการทำงานอย่างดีที่สุด

.

          ถึงแม้งานที่เราเห็นหรือรู้จักจะมากมายหลายรูปแบบ ก็สามารถจำแนกออกเป็น 4 ประเภทใหญ่ ตาม ESBI ได้ อย่างเช่นการเป็นพนักงานขายกาแฟ ก็เป็น ลูกจ้าง-Employee ขยับขึ่นมาหน่อย เปิดร้านขายกาแฟเองก็เป็น S-Self-employed ผู้ประกอบอาชีพอิสระ หรือหากมีทุนเยอะเปิดร้านและจ้างพนักงาน เป็น B-Business owner เจ้าของธุรกิจ ไม่ต้องลงมือทำเอง สุดท้ายมีความสนใจในธุรกิจระดับโลก สนใจในกาแฟยี่ห้อหนึ่ง ก็สามารถ ร่วมลงทุ่นในธุรกิจนั้นได้ แบบนี้เรียก I-Investor นักลงทุน 

          จะเห็นว่า แม้จะเป็นอาชีพ หรืองานงานนึ่ง ก็สามารถจำแนกออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ ทั้งนี้รายวิชาของศึกษาทั่วไป จึงออกแบบรายวิชา ให้สอดคล้องกับงานประเภทต่างๆ เพื่อให้นักศึกษา หรือผู้ที่ได้เรียน สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพได้ตามความต้องการของตนเองได้