สำนักวิชาศึกษาทั่วไป พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง

หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปฉบับ 64

กลุ่มทักษะ
11 ทักษะ
กลุ่มอาชีพ
Career Readiness Modules
“รายวิชาแนะนำ” สำหรับแต่ละกลุ่มอาชีพ
รายวิชาศึกษาทั่วไป

โรงเรียนสร้างเสน่ห์

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

2

ความฉลาดทางดิจิทัล

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

3

กีฬาและนันทนาการ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

1

พื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

KMITL Identity Skills

หน่วยกิต

0

   Video Clip

อยากทำงานให้รุ่งต้องมุ่งเน้น Soft Skills แต่จะรู้จะได้ไงว่าควรพัฒนา Soft Skills ด้านไหน? GenEd KMITL คัดกรองมาให้แล้วกับทักษะ 11 ด้าน อยากรู้ว่าเป็นยังไงติดตามได้ในอีพีนี้เลย!

Soft Skills คืออะไร? สำคัญยังไงกับการเรียน? แล้วทำไมที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปถึงให้ความสำคัญกับ Soft Skills รายการ GenEd Unlock มีคำตอบ ไปรับชมกันเลย!