General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

Office of General Education, KMITL

GenEd

GenEd Unlock [Ep4]

มาขยับร่างกายทำกิจกรรมกันหน่อย! วิชาสุด Active จาก GenEd KMITL นอกจากจะได้สนุกสนานกับการทำกิจกรรมแล้วยังได้สร้างเสริม Soft Skills ควบคู่ไปด้วย ได้ความรู้จากอาจารย์ผู้สอนและได้ Enjoy กับรุ่นพี่ในชมรม อัดแน่นครบรสในวิชานี้อยากรู้เป็นยังไงติดตามได้ในอีพีนี้เลย!