เทอมนี้ต้องเรียนอะไร มีวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาอะไรเปิดบ้าง มีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

Ad วิธีเลือกวิชา GenEd 1-2564-01