ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษา GenEd เข้าร่วมอบรมเรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ Active learning เพื่อพัฒนา Soft skills ปีการศึกษา 2566

ขอเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป  เข้าร่วมอบร

Read More »