ข่าวประชาสัมพันธ์

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

SoTL8 : สจล. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนา Soft Skills Mapping ที่สอดคล้องกับกลุ่มอาชีพ” ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

SoTL8 การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนครั้งที่ 8      

Read More »