ติดต่อสำนักวิชาศึกษาทั่วไป

อาคารกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ชั้น 10  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520

     โทรศัพท์/โทรสาร : 02 329 8220

     E-mail : ​gened@kmitl.ac.th

ติดตามข่าวสารและสอบถามปัญหา ได้ที่

  หรือ SCAN QR Code