การสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

กำหนดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ

8-12 กรกฏาคม 2562 ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ (ถ้ามี)

15 กรกฏาคม 2562 ประกาศรายชื่อและห้องสอบ ที่ www.gened-kmitl.org

30-31 กรกฏาคม 2562 สอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ

2 สิงหาคม 2562 ประกาศผลสอบ

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]

กำหนดการยื่นคะแนน วันที่ 8 – 12 กรกฏาคม 2562

– ยื่นผลการสอบ(ตัวจริง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนได้ที่ สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ตึกอธิการบดี ชั้น 10

[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]
[siteorigin_widget class=”WP_Widget_Media_Image”][/siteorigin_widget]