รับสมัครผู้เข้าอบรมโครงการ CEFR English B2 Booster 2

รับสมัครผู้เข้าอบรบโครงการ
CEFR English B2 Booster 2
(หลักสูตรเร่งรัด 2)
CEFR English B2 Booster 2

รายละเอียดโครงการ

     โครงการ CEFR English B2 Booster 2 (หลักสูตรเร่งรัด2)
เพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย

อบรมและสอบฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

▶ อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom
รุ่น 1 วันที่ 18-19 มี.ค. 2566 
รุ่น 2 วันที่ 25-26 มี.ค. 2566
ระยะเวลาอบรม 09.00-16.00 น.

▶ สอนออนไซต์ ที่ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สำนักหอสมุดกลาง สจล.)
อบรมรุ่น 1 สอบ 1 เม.ย. 2566
อบรมรุ่น 2 สอบ 2 เม.ย. 2566

คอร์สอบรมฟรี นี้เหมาะสำหรับ

☑️ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 – 5 (รหัสนักศึกษา 61xxxxxx-63xxxxxx) (โปรแกรมไทย)
เพิ่มเติมสำหรับหลักสูตรต่อเนื่อง (61xxxxxx-64xxxxxx)

☑️ นักศึกษาที่ต้องการผ่าน English Exit Exam

☑️ นักศึกษาที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และเตรียมความพร้อมทักษะภาษาอังกฤษก่อนจบการศึกษา

สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับ

⭐️ติวเข้มภาษาอังกฤษ ฟรี 2 วัน ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM

⭐️สอบ English Placement Test ฟรี ณ สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต (สำนักหอสมุดกลาง สจล.)

⭐️ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (หากได้ผลสอบไนระดับ B2 ขึ้นไป สามารถใช้เทียบ English Exit Exam ได้)

⭐️ รางวัลการสอบ TOEIC ฟรี (สำหรับผู้ที่เข้าอบรมและมีผลคะแนนสอบระดับ B2 ขึ้นไปสูงสุด,จำกัด 20 รางวัล)

CEFR English B2 Booster 2

กำหนดการโครงการ

14-26 ก.พ. 2566 -เปิดรับสมัคร
3 มี.ค. 2566 -ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรม บน www.gened.kmitl.ac.th
15 มี.ค. 2566 -ส่ง Link Zoom ทาง e-mail สถาบันฯ ของนักศึกษา @kmitl
18-19, 25-26 มี.ค. 2566 -อบรมออนไลน์ผ่าน Zoom
29 มี.ค. 2566 -ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ/รอบสอบ บน www.gened.kmitl.ac.th
1-2 เม.ย. 2566 -สอบ English Placement Test ที่ สำนักหอสมุดกลาง สจล.
19-20 เม.ย. 2566 -ส่งผลสอบทาง e-mail สถาบันฯ ของนักศึกษา @kmitl

กำหนดการอบรม ทั้ง 2 รุ่น

CEFR English B2 Booster 2

หมายเหตุ :

-ใช้ e-mail สถาบันฯ ในการสมัครเท่านั้น
-ก่อนกดยืนยันตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง และจะไม่มีการให้แก้ไขข้อมูลใดๆ ในทุกกรณี
-ไม่สามารถขอเปลี่ยนวันเวลาอบรม ทุกกรณี
-รับสมัครถึง 26 กุมภาพัน 2566 (ขยายเวลา ถึง 2 มีนาคม 2566) เวลา 24.00 น. หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม
-อบรม 2 รุ่น /รุ่นละ 900 คน รวมทั้งหมด 1,800 คน