รับสมัคร อาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (Part time)

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป รับสมัคร อาจารย์ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา (Part time)

คุณสมบัติ

⭐️ อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
⭐️ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ด้านภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ภายในเดือนธันวาคม 2565) หรือมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอนภาษาอังกฤษ

รายละเอียดของตำแหน่งที่เปิดรับ

⭐️ ปฏิบัติงานสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป
⭐️ รูปแบบการสอน เน้นการสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และปฏิบัติงานในวันที่มีการเรียนการสอน
⭐️ ปฏิบัติงานในเดือน มกราคม-เมษายน 2566
⭐️ คุณภาพของการปฏิบัติงาน จะมีผลในการพิจารณารับเป็นพนักงานสถาบันประเภทพิเศษ สังกัดสำนักวิชาศึกษาทั่วไป (เริ่มปฏิบัติงานใน เดือน กรกฎาคม 2566)

➡️  ยื่นเอกสารการสมัครภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ที่ bit.ly/3OvJo0X
➡️  นัดสัมภาษณ์วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565
➡️  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ คุณวรานิตย์ จิตกาฬ โทร. 095-078-8548