GenEd Unlock [Ep1]

Soft Skills คืออะไร? สำคัญยังไงกับการเรียน? แล้วทำไมที่สำนักวิชาศึกษาทั่วไปถึงให้ความสำคัญกับ Soft Skills รายการ GenEd Unlock มีคำตอบ ไปรับชมกันเลย!