เรียนวิศวะฯ ต้องKMITL

ผลงานสุดครีเอทจากนักศึกษา รายวิชา 90641002: ความฉลาดทางดิจิทัล DIGITAL INTELLIGENCE QUOTIENT . กลุ่มทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 และส่งเสริมอัตลักษณ์สถาบันฯ (Core Skills in the 21st Century and for KMITL Identity)