ประกาศรายชื่อสอบปลายภาค FOUNDATION ENGLISH 1 และ 2 ปีการศึกษา 1/2566

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

ประกาศการสอบปลายภาควิชาภาษาอังกฤษ
FOUNDATION ENGLISH 1 และ FOUNDATION ENGLISH 2 
ปีการศึกษา 1 / 2566
รายชื่อ อาคาร ห้องสอบ และเวลาสอบ

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

อยากได้ B2 ไม่ยาก มาทบทวนกับเราสิ!!

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

เริ่ม วันจันทร์ ที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00 น. – 17.00 น. 

(โดยไม่มีการเซ็คชื่อเข้าเรียน)

เตรียมพร้อมก่อนการติวแบบสดๆ ด้วยคลิปเนื้อแบบอัดแน่น นี้เลย!!

1. ประกาศรายชื่อผู้สอบปลายภาคภาษาอังกฤษ (FOUNDATION ENGLISH 1 และ FOUNDATION ENGLISH 2)
จัดสอบที่สถาบันฯ (กรุงเทพฯ)

* วิทยาเขตชุมพรฯ การจัดสอบเป็นไปตามประกาศของวิทยาเขตชุมพร ฯ

** นักศึกษาจะสามารถเข้าระบบการสอบได้ตามวันและเวลาที่กำหนดเท่านั้น /ไม่สามารถเข้าก่อนหรือหลังเวลาสอบได้

หากนักศึกษามาไม่ตรงเวลาหรือมีเจตนาทุจริต ถือว่าเป็นการขาดสอบ

** หมายเหตุ การเข้าสอบใช้ User / Password ของ English Discoveries เท่านั้น
ให้ดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566

2. สิ่งที่ต้องนำมาและแสดงต่อผู้คุมสอบในวันสอบ

2.1 บัตรนักศึกษา /บัตรประชาชน /ใบขับขี่/พาสปอร์ต (ฉบับจริง) แสดงต่อเจ้าหน้าที่คุมสอบ

2.2 หูฟังสำหรับคอมพิวเตอร์ ขนาด 3.5 mm **ไม่แนะนำหูฟังชนิดอื่น

2.3 ปากกา สำหรับลงชื่อเข้าสอบ

3. การลงทะเบียนเข้าสอบและระยะเวลาสอบ :
นักศึกษาต้องลงทะเบียนก่อนเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

สถานที่สอบ

สำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิต(หอสมุด) ชั้น 2 : ห้อง Computer 1,Computer 2,Computer 3

อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมศาสตร์ 2 (ECC) : ชั้น 7  ห้อง 704, 706

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

อาคารปฏิบัติการรวมวิศวกรรมศาสตร์ 2 (ECC) 

อยู่ใกล้อาคารโรงอาหารพระเทพฯ หลังตึกใกล้หอพักในของนักศึกษา ใกล้ร้าน 7-11

4. วิธีและขั้นตอนการเข้าสอบ

เตรียมตัวก่อนสอบ
1. มาถึงสถานที่สอบ ในช่วงเวลาลงทะเบียนเข้าสอบ
2. ลงชื่อเข้าสอบ

เข้าห้องสอบ นั่งเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เปิดอยู่ ตรงไหนก็ได้
3. อ่านข้อปฏิบัติการสอบบนโต๊ะ
4. เช็คเสียงหูฟัง
5 เริ่มสอบ เมื่อกรรมการคุมสอบอนุญาต
6. สอบเสร็จ Submit แล้ว Sign Out ออกจากระบบ
7. ออกจากห้องสอบได้เลย

คู่มือแนะนำการสอบ

วิดีโอแนะนำการสอบ

5. การแต่งกาย

แต่งกายชุดนักศึกษา หรือ แต่งชุดสุภาพ
งด กางเกงขาสั้น กางเกงยีนขาด เสื้อแขนกุด และรองเท้าแตะ

**หมายเหตุ ไม่มีการสอบย้อนหลังทุกกรณี

วิธีการสอบ ปลายภาค FOUNDATION ENGLISH 1 และ FOUNDATION ENGLISH 2

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ลาดกระบัง สจล เจนเอด วิชาเลือก วิชาเสรี gened kmitl วิชาทั่วไป หมวดวิชา รหัสวิชา90 softskill 11 ด้าน soft skill KMITL