รวมสำนวนภาษาอังกฤษเก๋ ๆ ในชีวิตประจำวัน

รวมสำนวนภาษาอังกฤษเก๋ ๆ ในชีวิตประจำวัน

(วิชา Foundation English 1&2)

เปลี่ยนการพูดภาษาอังกฤษแบบเดิม ๆ ด้วยสำนวนที่ทำให้ดูโปร!

     เพราะการเรียนและการพัฒนาตัวเองไม่มีวันสิ้นสุด การพูดภาษาอังกฤษแบบเดิม ๆ อาจทำให้ทักษะการเรียนรู้หยุดนิ่งไป เรามาเริ่มพัฒนาคำศัพท์ใหม่ ๆ กับสำนวนที่ใช้บ่อยในการศึกษากัน

Taking a year off / year out
การหยุดจากการเรียนไปหนึ่งปี เพื่อไปเรียนรู้หรือหาประสบการณ์ให้กับชีวิต

Enrolled on
การลงทะเบียนเพื่อเรียนหรือสมัครเรียน

Undergraduates
ระดับชั้นปริญญาตรีในมหาวิทยาลัย

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

Postgraduate /Graduate
ระดับชั้นปริญญาโท

Got a degree
การสำเร็จการศึกษาและได้รับการรับรองจากสถาบัน

Attend classes
การไปเข้าร่วมชั้นเรียน

Take a test / take an exam
การสอบ

Give feedback on
การให้คำติชมหรือคำแนะนำกับบุคคล

Meet the deadline
การทำงานให้สำเร็จตรงตามระยะเวลาที่กำหนด

Missed a deadline
การที่ไม่สามารถส่งงานภายใต้ระยะเวลาที่กำหนดไว้ได้

First draft
การส่งชิ้นงานอย่างคร่าวในครั้งแรก

General education วิชาศึกษาทั่วไป สจล ลาดกระบัง soft skill KMITL

     เปิดเทอมนี้จะเก๋กว่าเดิมกับการใช้สำนวนในการเข้าคลาส ยิ่งฝึก ยิ่งเก่ง ยิ่งเรียน ยิ่งพัฒนากับคลาสวิชาภาษาอังกฤษที่ให้มากกว่าการเรียนการสอน แต่เป็นทริคเด็ด ๆ พิชิตใจตัวเองให้กล้ามากยิ่งขึ้นกับวิชา Foundation English