ช่องทางการเรียน Online ปีการศึกษา 2/2564

ช่องทางการติดต่อวิชาเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษา 2/2564

ขั้นตอนการค้นหากลุ่มเรียน

1. เปิด link กลุ่มเรียน
2. ใน PC กด Ctrl+F / ในมือถือ กด … (จุด 3 จุด) บนขวาและเลือกค้นหาและแทนที่
3. พิมพ์รหัสวิชาศึกษาทั่วไปที่ต้องการ
4. กดค้นหา
5. บางวิชาจะมีหลายกลุ่ม ให้ดูกลุ่มที่ลงเรียน
6. เลื่อนข้อมูลมาทางขวาเพื่อดูช่องทางและวิธีการเรียน
7. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อนัดหมายกับอาจารย์ผู้สอนในการเรียน

** หากมีข้อสงสัยหรือพบปัญหา สามารถสอบถามได้ที่ >Facebook สำนักวิชาศึกษาทั่วไป/GenEd KMITL/General Education KMITL<