งานปฐมนิเทศออนไลน์

3 สิงหาคม 2563 เวลา 10.30 น.

 

3 ขั้นตอนง่ายๆ กับการเตรียมตัวเข้าปฐมนิเทศออนไลน์ของน้องๆ Freshy KMITL

 

1. ตรวจสอบตารางเรียนของตนเอง เพื่อดูว่าภาคเรียนนี้น้องๆ เรียนวิชาอะไรกันบ้าง http://www.reg.kmitl.ac.th/index/index.php

2. เมื่อทราบวิชาเรียนของตนเองแล้วก็เข้าไปที่ http://gened.kmitl.ac.th/2020/06/29/teachtable/ เพื่อเข้าร่วม Line Group ในการติดตามช่องทางการติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป

3. เมื่อเข้าร่วม Line Group แล้ว ก็จะมี Link Meeting ID ของ Zoom เพื่อเตรียมเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ใน Concept “KMITL GO BEYOND THE LIMIT ชีวิตเรา เราออกแบบได้” ประจำปี 2563 

แล้วพบกันค่ะ