ข้อปฏิบัติและขั้นตอนในการสอบ Placement Test

[siteorigin_widget class=”SiteOrigin_Widget_Hero_Widget”][/siteorigin_widget]